Фондация "Слънчеви лъчи"

за мен

Казвам се Теодора Тончева и съм основател на Фондация „Слънчеви лъчи“. Завършила съм английска филология с педагогически профил в гр. Пловдив, която специалност осигури дългогодишния ми опит като преводач в различни сдружения и организации с разнообразна дейност – от посредничество в процедури по международно осиновяване до участие в подготовка и реализиране на европейски проекти в инженерингови компании.
През 2021 г. успешно завърших двугодишното си обучение, специалност Детска и юношеска психология в Бургаски свободен университет, с образователно - квалификационна степен Магистър.

научи повече 

фондация "слънчеви лъчи"
Фондация „Слънчеви лъчи“ е създадена с цел осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране, индивидуална и групова психотерапия, както и подпомагане цялостното развитие на личността чрез създаване на среда за адресиране на емоционалните, социални, етически, психологични и академични нужди на деца и младежи.

Мисия на фондацията е фасилитирането и изграждането на позитивни взаимовръзки между деца, учители, родители и семейства, насърчаване развитието на индивидуалния потенциал и повишаване осъзнатостта за взаимовръзката между хората и заобикалящия свят. Стимулиране на себепознание, любознателност, самокритичност, емоционална чувствителност и съпричастност, творчество, екипна работа и предприемчивост чрез компетентности подходи, придобиване на умения и развиване на способности.

Като форма на неформално образование, фондацията изпълнява комплементарна или допълваща функция спрямо формалното образование, подпомагаща повишаването на неговото качество, отколкото алтернативна такава. Затова част от мисията й е подкрепата на формалното образование чрез различни методи, съдържание и средства, ориентирани към нуждите на децата, младежите и техните родители.
нашите услуги

Групи по психодрама за деца

Терапевтичен процес, включващ разиграването на определени роли и драматични моменти в проблемни ситуации в ежедневния живот на деца и тийнейджъри.

Групи по психодрама за деца

Техниката е подходяща както за групова, така и за индивидуална терапия.
научи повече

Майндфулнес за деца

Представете си какво би било децата да се учат на това как да трансформират умовете си, как да ги познават и управляват…. Представете си какво би било, ако знаеха как да възпитават в себе си състрадание…

Майндфулнес за деца

Програмата Майндфулнес за деца 7 – 11 г. под формата на игри, музика, експерименти, задачи, видеа и групови дискусии,
научи повече

Програма SOMA

Всеки един тийнейджър притежава невероятни качества като доброта, мъдрост, устойчивост и сила на характера. Майндфулнес е практиката, която събужда този потенциал.

Психодраматични сесии родители с деца

Доказана програма за повишаване резилианса или устойчивостта на връзката между родител - дете.
научи повече
архив статии

10

вие за нас
Rositsa
Rositsa
Прочетете повече
Прекрасни! Теди, благодаря, че те има!