Фондация "Слънчеви лъчи"

Mindfulness for kids
Теодора Тончева

Теодора Тончева

Фондация "Слънчеви лъчи"

Летни занимания за деца и тийнейджъри

Мили родители,

През летните месеци Фондация „Слънчеви лъчи“ организира полу-дневни занимания за деца (8-11 г.) и тийнейджъри (12 – 16г.)

  • полу – дневни занимания за деца на възраст от 8 до 11 г.
  • двучасови занимания за тийнейджъри 12 – 16г. веднъж в седмицата.

 

Програмата е научно изпитана и съобразена с възрастовите особености на децата. Структурата, която следва, е холистична и ориентирана към цялостното развитие на личността. Интегрира занимания за развиване на когнитивните, социално – емоционални и комуникативни умения. 

Идеята е създаване на безопасна и насърчаваща среда, в която децата да се учат да разпознават връзката между ума и тялото, както и да се свързват интелектуално и емоционално с другите. Въз основа на ясно установени принципи, които поставя програмата, децата са подкрепяни в това да дават израз на индивидуалността си, което подпомага процеса на самопознание и същевременно информира за успешни начини за постигане на разбирателство и сътрудничество с другите. 

Ключови елементи на програмата са неструктурираните игри, фасилитиране на учене чрез преживяване, медитативни практики, игри за осъзнатост на тялото, екипна работа, психодрама за деца, приказки, творчество, дискусии. 

Ще развиваме мозъка си към:

     – осъзнатост за това какво се случва в настоящия момент;

     – разбиране на себе си;

     – чувствителност към другите;

     – състрадание, милосърдие и доброта или осъзнатост за интелигентността на сърцето.

Ще се учим как:

🌿 Да възпитаваме нагласата за растеж и се отваряме към възможностите за ново начало във всеки един момент чрез упражняване на любопитство.

🌿  Да бъдем по-отговорни и по-малко реактивни, като създаваме пространство, правим пауза, спираме преди да продължим.

🌿Да развиваме самоконтрол и опознаваме  качествата на пълноценното свързване. Да се изразяваме, изслушваме и приемаме.

🌿 Да поставяме граници с доброта.

За повече детайли относно съдържанието на програмата, моля посетете следния линк:

https://www.facebook.com/profile/100082875577866/search/?q=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0

За записване:

Тел.: 0895 627 672

Теодора Тончева 

гр. Бургас

 

 

Споделяне