Фондация "Слънчеви лъчи"

за мен

Здравейте! Казвам се Теодора Тончева и съм основател на Фондация „Слънчеви лъчи“. 

Завършила съм английска филология с педагогически профил в гр. Пловдив, която специалност осигури дългогодишния ми опит като преводач в различни сдружения и организации с разнообразна дейност – от посредничество в процедури по международно осиновяване до участие в подготовка и реализиране на европейски проекти в инженерингови компании. 

През 2021 г. успешно завърших двугодишното си обучение, специалност Детска и юношеска психология в Бургаски свободен университет, с образователно – квалификационна степен Магистър. 

Изучаването на човешката душа и връзката й с околния свят започна преди много години, с личен опит, който ме поведе през множество терапевтични среди, семинари и тренинги за емоционално, личностно и духовно развитие. Това пътешествие се оказа неразривно свързано и с професионалния ми интерес в науката за психиката. Към този момент ми е напълно ясно, че тази склонност към себерефлексия и изучаване чуждото съзнание, чувства и преживявания представлява неутолимо мое стремление, осигуряващо ми дълбочината, през която обичам да се взирам в живота. 

В съзнанието си съм изследовател, въоръжен с постоянство и любопитство, благодарение на които не спирам да търся отговори на въпроси, вълнуващи съществото ми. За щастие, тези търсения, макар и реализиращи своя смисъл посредством достигане до определени дестинации, се оказват обречени на безкрайност поради необятното море от незнание, в което се намираме всички и от което вероятно всеки един от нас получава своето неизчерпаемо вдъхновение. Точно тази моя потребност професията психолог добре успява да посрещне. 

Учредяването на фондацията е също естествен ход по пътя на живота ми, изникващ с желанието за подкрепа на децата, срещащи трудности в семейната или по-широка общност и подпомагането им във важните етапи от тяхното психо-емоционално развитие. Резонирам дълбоко с искрената и чиста детска чувствителност, безкрайна мъдрост, откровеност и нестихваща вяра в доброто. Затова и нейната дейност е посветена най-вече на превенцията, подкрепата и насърчаването на детското психично здраве и благополучие.

Професионални квалификации

– Психосоматика към Analyzing Minds, със сертификация. 

– Майндфулнес за деца 7 – 11 години към Youth Mindfulness (психотелесен подход) – сертифициран треньор по майндфулнес за деца. 

– Майндфулнес за тийнейджъри и младежи 12 – 21 години, Soma Programme, към Youth Mindfulness – сертифициран треньор по майндфулнес за тийнейджъри и младежи.

– Теоретико – приложна рамка на привързаността при деца между 2 – 17 години, Невробиология на привързаността към Institute of Child Psychology.

– Отвъд поведението – ефективни невронаучни техники за разбиране и трансформиране на поведенчески проблеми при децата, основи на Поливагална теория на Стивън Порджес. 

– Какво се случва в мозъка на един тийнейджър – Организация за детско психично здраве

– В момента се обучавам като психодрама терапевт за деца към ИнтерПлей Интернешънъл – Институт за хуманистична психотерапия за деца и работя под супервизия.

Професионален опит

Психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция. Изготвяне на оценки, консултиране и терапевтични дейности за деца и младежи с увреждания и деца в норма. 

Детски и юношески психолог в Психологичен център „Хибара“ – психодиагностика, психологични консултации, индивидуална и групова психотерапия. 

Методите на работа, които използвам, включват ролева игра, работа с тялото, движение, майндфулнес, работа през влизането в резонанс и емпатията.