Програма SOMA Майндфулнес за тинейджъри

Всеки един тийнейджър притежава невероятни качества като доброта, мъдрост, устойчивост и сила на характера. Майндфулнес е практиката, която събужда този потенциал. 

Майндфулес е холистична философия, която учи на това как да живеем в настоящия момент с отношение на приемане и любопитство към мислите и чувствата, които се пораждат в него. Практикуването на майндфулнес спомага за повишаване на самооценката и себеприемането, самоосъзнатостта, подобрява концентрацията, настроението, развива емоционалната регулация и социалните умения. Подходът предлага алтернативен начин за справяне с наблюдаваните при тийнейджърите тенденции към самокритикуване, тревожност, самообвинение, срам, изолация и самоотхвърляне. 

“SOMA” програмата за младежи е гъвкав и травма – информиран подход за споделяне на майндфулнес. От една страна SOMA е акроним, съдържащ основните цели на курса, които са: социална свързаност, откритост към опита и удоволствието, смисъл и действие. Взети заедно, те представляват едни от ключовите съставки на благополучието. 

От друга страна „soma” на старогръцки език означава „тяло“. В нашата култура все още битува схващането, че за да бъдем благополучни е необходимо да променим начина си на мислене. Това, което разкриват последните научни открития, обаче, е че ума и тялото са неразривно свързани. Идеята на програмата е именно балансиране на тази тенденция от „пребиваване в ума“ към „пребиваване в тялото“ чрез телесно – ориентирани практики, каквато е майндфулнес. 

Програмата е разработена така, че да подпомага младите хора в откриването и използването на ресурсите, които притежават, което се случва чрез създаването на благоприятна и сигурна атмосфера и положителни отношения в групата, отношения на доверие. Това е и основата, върху която се учим на присъствие и запазване на топлина и човечност в моментите, когато се изправяме пред трудни емоции или проблеми. Затова и свързването ще бъде приоритетна цел пред съдържанието на програмата. 

Темите, които ще бъдат разглеждани по време на курса са темата за щастието, връзката съзнание и тяло, невропластичност, осъзнатост на мислите и емоциите, устойчивост и сила на характера, благодарност и доброта, воля и целенасоченост. Техният дизайн и представяне ще бъдат изцяло съобразени с нуждите на групата и нейните участници.